Guiding Principles -کتاب اصول راهنما روح سنت های ما

$16.00

Out of stock

SKU: persian-04 Category:

Description

دوازده سنت درباره روابط ما با دیگران ، گروهها، بدنه های خدماتی و نیروی برترمان است
سنت ها در حالی که نحوه رفتار ما در خدمت را مورد بررسی قرار می دهند ، در همان حال به ما می آموزند که چگونه زندگی کنیم . آنها روحانی هستند و در همان حال قابل اجرا
سنت ها به ما کمک می کنند تا در زندگی جهت یابی کنیم و به ما یادآور می شوند که مقصدمان کجاست و کجا ممکن است زمین گیر شویم . اما در همان حال خاطر نشان می کنند که ما خود سکان دار کشتی زندگی خود هستیم . استقلال و اتحادمان راهنمای ما هستند ، و نه یک شکل بودن و حکومت کردن
ما اختیارمان را به نیروی برتر می سپاریم و با برابری و مساوات گرد هم می آییم . هدف اصلی ما رساندن پیام به معتاد در هال عذاب است . اگر خواهان دستیابی به این هدف باشیم ، اول از همه خود نیازمند بهبودی هستیم و لازم است با رعایت اتحاد گرد هم آمده و گروههای مان را تشکیل دهیم و خدماتی ارائه کنیم ، که بهبودی را در دسترس همگی مان قرار دهد . جهت انجام این کارها نیازمند تمامی اصول ، منابع و اعضا موجود هستیم